Warunki współpracy

Najważniejsze kryteria

  • posiadanie punktu handlowego o odpowiedniej lokalizacji oraz wielkości (min 60m)
  • stabilizacja finansowa,
  • chęć do realizacji przyjętej strategii działania.
  • podpisanie umowy o współpracy
  • wykonanie wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej wg. Księgi Standardów Rabat Detal
  • korzystanie z produktów i materiałów opatrzonych Logo Rabat Detal
  • generowanie większości zakupów u wskazanych dostawców i producentów – min 50%
  • udział w akcjach promocyjnych ( gazetkach, plakatach, akcjach specjalnych )
  • ścisła współpraca ze Specjalistą ds. sprzedaży i rozwoju sieci oraz centralą Firmy
  • realizowanie polityki sprzedażowej.

Gazetki:

Twój biznes w 2020 roku!

Nasi partnerzy: