Aplikacja konkursowa

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu pod nazwą „KONKURS SMS”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu pod nazwą „KONKURS SMS”. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest RABAT DETAL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kossutha 6,40-832 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000098655, o kapitale zakładowym 52.500,00 zł. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

* Regulamin konkursu znajduje się pod linkiem - Regulamin konkursowy

* Klauzula informacyjna znajduje się pod linkiem - Klauzula informacyjna

Gazetki:

Twój biznes w 2020 roku!

Nasi partnerzy: