Dokument ujawniający – zagraniczny wymysł czy pożytek zarówno dla franczyzobiorcy, jak i franczyzodawcy?

Naturalną rzeczą jest, że inwestując w otwarcie nowego biznesu, poza korzyściami z tego płynącymi trzeba liczyć się również z pewnym ryzykiem. Na franczyzowym rynku należy uważać już na etapie wyboru sieci. Moda na prowadzenie działalności pod znanym szyldem, coraz częściej wykorzystywana jest bowiem przez nierzetelnych franczyzodawców, którzy zyskują na niewiedzy i braku doświadczenia początkujących franczyzobiorców. W celu uniknięcia takich sytuacji niektóre państwa zdecydowały się na wprowadzenie ustawy nakazującej ujawnienie informacji o franczyzodawcy i jego systemie jeszcze przed zawarciem kontraktu.

Ogólnodostępne informacje to za mało

Każdy kandydat na franczyzobiorcę boryka się z problemem nieposiadania wystarczającej wiedzy na temat interesującej go sieci franczyzowej. Mogłoby się wydawać, że w internecie znaleźć można wszystko. Niestety, ani na oficjalnych stronach www franczyzodawców, ani nawet w rejestrach publicznych nie pojawia się informacja o kosztach przystąpienia do systemu, wysokości opłat licencyjnych czy też dotychczasowej działalności franczyzodawcy. Dlatego właśnie powstają, a przynajmniej powstawać powinny dokumenty ujawniające, które rozwiewają wszelkie wątpliwości, co do wiarygodności poszczególnych sieci franczyzowych.

Skąd pomysł na tworzenie dokumentów ujawniających?

Po raz pierwszy obowiązek przygotowania przez franczyzodawcę dokumentu ujawniającego wprowadzono w Stanach Zjednoczonych na przełomie lat 70-tych i 80-tych. Celem była ochrona interesów przyszłych franczyzobiorców, którym wraz ze wzrostem popularności systemu zaczęto oferować niewypróbowane licencje franczyzowe. Dochodziło nawet do przypadków, że ludzie stawiający pierwsze kroki w biznesie inwestowali w sieć, która w ogóle nie istniała. Poza tym, w trosce o prawidłowy rozwój gospodarki niektóre kraje chciały ułatwić potencjalnym franczyzobiorcom podejmowanie w pełni przemyślanych, rozsądnych decyzji o przystąpieniu do konkretnej sieci.

Co powinien zawierać dokument ujawniający?

Prawidłowo przygotowany dokument ujawniający uwzględnia informacje dotyczące franczyzodawcy, jego firmy i doświadczenia (zwłaszcza pozyskanego podczas prowadzenia jednostki pilotażowej), a także kapitału, wielkości obrotów i sprawozdań finansowych. Prócz tego, zawierać powinien dane o systemie franczyzowym, wysokości potrzebnego do otwarcia placówki kapitału, wysokości i rodzajach opłat oraz zasadach prowadzenia lokalu franczyzowego. Franczyzodawca nie może też pominąć wskazania procesów sądowych, w które był lub jest zaangażowany, informacji o umowie franczyzowej, prawach i obowiązkach franczyzobiorcy, prawach własności intelektualnej przysługujących franczyzodawcy, patentach i prawach autorskich. Wreszcie wymienić musi dobra, usługi, szkolenia i inne elementy wsparcia, które ze swojej strony gwarantuje biorcy licencji, a także podać informacje o ewentualnych zmianach i odnowieniu umowy, warunkach zakończenia współpracy oraz metodach rozwiązywania sporów.

Gazetki:

Twój biznes w 2020 roku!

Nasi partnerzy: