Etapy rozwoju sieci franczyzowych

Jak łatwo się domyślić o tym, na jakim etapie rozwoju znajduje się określona sieć franczyzowa, przede wszystkim decyduje liczba działających w ramach systemu franczyzobiorców. Ogólnie rzecz biorąc, wyróżnić można trzy etapy: początkowy, stabilizacji oraz dojrzałości. Prześledźmy poszczególne fazy rozwoju według ilości placówek, podlegających jednemu franczyzodawcy.

1-10

U początków rozwoju sieci franczyzodawca czuje się dość niepewnie. Zazwyczaj jest to moment rozstrzygający. Czy pomysł został dobrze sprawdzony w testach pilotażowych? Czy były one zakrojone na wystarczająco szeroką skalę? Czy wzięto pod uwagę odpowiednio reprezentatywną liczbę lokalizacji? Czy czas, w jakim prowadzono testy nie był przypadkiem za krótki? Po tak dogłębnej analizie przychodzi czas na wybór pierwszych franczyzobiorców. W tej kwestii początkujący, niedoświadczony franczyzodawca szczególnie narażony jest na błędy. Zwłaszcza, że może działać w pośpiechu – zainwestował swój budżet w start systemu i chce jak najszybciej rozpocząć sprzedaż licencji.

11-40

Jak mówi przysłowie „pierwsze koty za płoty”. A zatem, franczyzodawca pokonał już pierwsze przeszkody związane z wprowadzeniem na rynek nowego systemu franczyzowego. Niestety na tym etapie musi zmierzyć się z kolejnymi problemami. A to dlatego, że wśród pierwszych biorców licencji prawdopodobnie jest kilku takich, którzy niekoniecznie potrafią sami sobie radzić, a tym samym wymagają szczególnej uwagi i dodatkowego czasu franczyzodawcy. Dlatego jest to najwyższa pora, aby rozpocząć budowę struktury organizacyjnej sieci. Franczyzodawca musi poradzić sobie z dynamicznym rozwojem i rosnącą liczbą otwieranych placówek.

41-100

Na etapie pomiędzy 41 a 100 funkcjonującymi w ramach jednej sieci lokalami franczyzowymi, powiedzieć można, że system jest już relatywnie dojrzały. Franczyzodawca powinien sprawnie zarządzać strukturą swoich partnerów i być zadowolony z poziomu dochodów. Jednak na tym nie koniec. Kolejne zadanie, jakie stoi przed dawcą licencji to przygotowanie fundamentów pod jeszcze szerszą ekspansję oraz obiektywna ocena tego, co dzieje się w ramach systemu – np. czy konieczne są ewentualne zmiany w jego funkcjonowaniu.

101 i więcej

Przekraczając magiczny próg stu placówek franczyzowych franczyzodawca osiąga pełną dojrzałość na franczyzowym rynku. Wszelkie informacje niezbędne do oceny franczyzodawcy są już dostępne. Ich źródłem są przede wszystkim obecni franczyzobiorcy.

Gazetki:

Twój biznes w 2020 roku!

Nasi partnerzy: