Franczyzowy biznesplan (część I)

Od każdego kandydata na franczyzobiorcę wymaga się przedstawienia autorskiego biznesplanu dotyczącego konkretnej inwestycji i lokalizacji. Jest to doskonały sposób, aby sprawdzić na ile przyszły współpracownik jest utalentowany pod kątem biznesu. Rozwiązanie to jest korzystne również dla samego biorcy licencji – solidny biznesplan zwiększa jego szansę na przyjęcie do sieci, umożliwia uzyskanie ewentualnego kredytu w banku, a także uświadamia mu zakres i charakter czekającej go pracy. A zatem, podpowiadamy jak powinien wyglądać poprawnie skonstruowany franczyzowy biznesplan.

Wstęp

Na wstęp powinien składać się: zwięzły opis koncepcji przedsięwzięcia, uzasadnienie wyboru danej marki, prezentacja możliwości dotyczących skali sprzedaży, harmonogram inwestycyjny oraz opis oczekiwanych efektów. Poza tym dobrze widziane jest, gdy franczyzobiorca opisze wpływ inwestycji na swoją przyszłą sytuację finansową i scharakteryzuje krótko i długoterminowe cele.

Informacje o franczyzobiorcy

Na tym etapie należy podać: pełną nazwę franczyzobiorcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail itp.), REGON, NIP, status prawny, a także przedstawić krótką historię dotychczasowej działalności biznesowej bądź przebieg kariery zawodowej.

Opis rynku

To zdecydowanie najważniejsza część biznesplanu, w której należy opisać warunki, jakie rynek może postawić firmie franczyzobiorcy. Powinna znaleźć się tu odpowiedź na pytania o to, czy rynek jest stabilny, zmienny, czy się rozwija bądź czy jest tylko sezonowy oraz jaki może mieć to wpływ na przychody franczyzobiorcy. Trzeba też scharakteryzować wielkość rynku, ocenić spodziewany potencjał rozwojowy oraz opisać konkurencję z uwzględnieniem jej mocnych i słabych stron.

Lokal

W biznesplanie musi znaleźć się także opis lokalu, w którym franczyzobiorca będzie prowadził swoją działalność - określenie rozmiaru, położenia, wyposażenia i stanu technicznego. W sytuacji, gdy nieruchomość jest jego własnością, musi wskazać tytuł prawny do tego lokalu, oszacować jego wartość oraz wypunktować ciążące na nim ograniczenia (np. hipoteka). Jeśli biorca do tej pory spłaca nieruchomość powinien oszacować kwotę, którą musi jeszcze uregulować oraz czas w jakim to nastąpi. Nie może przy tym pominąć osoby, której musi płacić. Natomiast w przypadku najmu lub dzierżawy obowiązkowo trzeba podać wysokość czynszu i czas, na jaki zawarto umowę.

Gazetki:

Twój biznes w 2020 roku!

Nasi partnerzy: