Franczyza dla początkujących

Sieci franczyzowe coraz częściej stają się sposobem na życie zarówno dla wielu młodych ludzi, którzy dopiero stają u progu swojej kariery zawodowej, jak i tych, którzy na rynku pracy działają od wielu lat. Niezależnie od tego, czy możemy pochwalić się już pewnym doświadczeniem w określonej dziedzinie czy też nie, chcąc otworzyć własny biznes musimy zdawać sobie sprawę z kilku rzeczy. Sukces wymaga bowiem naszego zaangażowania, dogłębnej znajomości branży, a także umiejętnej analizy rynku i wyboru odpowiedniego systemu.

Franczyza – krótka definicja

Chcąc rozpocząć działalność w ramach sieci franczyzowej przede wszystkim musimy wyjść od zdefiniowania tegoż pojęcia. Najprościej mówiąc franczyza jest pewnego rodzaju współpracą między dwoma przedsiębiorcami, którzy są od siebie wzajemnie niezależni. Jest to oparty na ciągłej, ścisłej współpracy między prawnie i finansowo odrębnymi firmami system marketingu dóbr, usług oraz technologii.

Zasady funkcjonowania systemów franczyzowych

Przede wszystkim w ramach systemów franczyzowych zawsze to franczyzodawca jest właścicielem marki i znaku towarowego, osobą, która przetestowała koncept i wykazała jego rentowność. Franczyzobiorca z kolei prowadzi punkt pod szyldem wybranej sieci, a jego zarobkiem jest zysk z działalności. Jako właściciel mienia finansuje znaczną część inwestycji w jego otwarcie i zaopatrzenie, określa ceny towarów lub usług, a także ma realny wpływ na rodzaj i różnorodność asortymentu. W zamian za to płaci franczyzodawcy za licencję oraz przekazuje mu comiesięczną składkę franczyzową.

Franczyza – co najlepiej do mnie pasuje?

Niezależnie od tego, ile artykułów w prasie branżowej i w internecie przeczytamy nie odnajdziemy jasnej odpowiedzi na to, jaką sieć franczyzową wybrać. Każdy franczyzobiorca ma nieco inne oczekiwania, osobowość oraz możliwości finansowe. Oczywiście wiedza teoretyczna i znajomość rynku są bardzo pomocne. Oprócz tego należy jednak dokładnie zastanowić się nad tym, co rzeczywiście nas interesuje. Wobec tego, warto spojrzeć na swoje hobby pod kątem biznesu. A jako, że liczy się również zysk trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie o to, jaki jest popyt na dane towary lub usługi, czy konkurencja nie jest zbyt silna i czy logo wystarczającą znane. Kluczem do sukcesu jest dobrze przemyślany biznes.

Gazetki:

Twój biznes w 2020 roku!

Nasi partnerzy: