Franczyza a franszyza – mała różnica językowa, ogromna znaczeniowa

Pomimo tego, że pierwsze sieci franczyzowe zawitały do Polski już po 1989 roku i po dziś dzień doskonale się tu rozwijają, wciąż mamy dość zauważalny problem z wymową tegoż terminu. Rozumiemy już na czym polega system, a nawet potrafimy przywołać nazwy najpopularniejszych firm, które działają na jego zasadzie, tym samym wskazując czołowe marki, a jednocześnie zastanawiamy się czy franczyza to to samo, co franszyza. Czy jedna litera odgrywa jakąś różnicę? Czy warto przykładać się do poprawnej wymowy każdego z dwóch słów? Odpowiedź na oba pytania brzmi – tak!

Własny biznes pod znanym szyldem - franczyza

Jak podaje jedna z najbardziej znanych definicji franczyzy autorstwa Europejskiego Kodeksu Etyki Franczyzy jest ona systemem marketingu dóbr, usług i technologii, opartym na ciągłej, ścisłej współpracy pomiędzy odrębnymi prawnie i finansowo przedsiębiorstwami - franczyzodawcą i jego franczyzobiorcami. W ramach sprzedaży pakietu franczyzowego dawca licencji udziela jej biorcom prawa do wykorzystywania swojej marki oraz opracowanego przez siebie know-how. W zamian nakłada na nich obowiązek prowadzenia działalności zgodnie ze sprawdzoną już przez siebie koncepcją. A zatem nowy punkt otwarty w ramach sieci przez franczyzobiorcę jest samodzielny, lecz musi stosować się do ustalonych przez twórcę systemu norm, zawartych w umowie franczyzowej.

Warunki ubezpieczeń - franszyza

W naszym kraju pojęcie franszyzy obowiązuje z kolei na rynku ubezpieczeń. Funkcjonuje w odniesieniu do warunków ubezpieczenia, a dokładniej oznacza ograniczenie odpowiedzialności osoby ubezpieczającego. Występuje w dwóch postaciach - franszyzy integralnej oraz franszyzy redukcyjnej. Pierwsza z nich to określona w umowie minimalna wartość szkody, za którą zakład ubezpieczeń nie odpowiada. Przykładowo franszyza integralna w wysokości 100 zł oznacza, że zakład ubezpieczeń nie wypłaci żadnych pieniędzy za szkody, które nie przekraczają 100 zł. Natomiast franszyza redukcyjna działa na podobnych zasadach, co udział własny w szkodzie. Najczęściej wyrażana jest jednak kwotowo, a nie procentowo. Wobec tego, franszyza redukcyjna w wysokości 100 zł oznacza, że dokładnie taka kwota zostanie potrącona od każdego odszkodowania, bez względu na jego wysokość.

Gazetki:

Twój biznes w 2020 roku!

Nasi partnerzy: